Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury

21.12.2023

Serdecznie zachęcamy do składania ofert w otwartym konkursie w dziedzinie kultury.

Szczegóły znaleźć można w załączeniu.

Termin składania ofert: 21 dni od daty ogłoszenia konkursu, tj. do 11 stycznia 2024 r.

Informacji udziela i oferty przyjmuje:
Wydział Kultury i Dziedzictwa
e-mail: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl
tel. (32) 37-33-414
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

https://bip.miastozabrze.pl
https://miastozabrze.pl