Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie zlecenia prowadzenia i wsparcia działalności dziennego domu pobytu dla seniorów 60+

18.04.2024

Zarządzenie Nr 335/ZPS/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie zlecenia prowadzenia i wsparcia działalności dziennego domu pobytu dla seniorów 60+