O Centrum Organizacji Pozarządowych

08.10.2020

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu

Zespół ds. Rozwoju Aktywności Lokalnej
Wydziału Kontaktów Społecznych
Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Koordynator: Piotr Litaniuk

ul. Kazimierza Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze
tel. (32) 271 04 74
tel. 512 240 287
strona internetowa: www.mal.miastozabrze.pl
e-mail: cop@um.zabrze.pl

czynne:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 20.00

Współpracę z organizacjami pozarządowymi reguluje:

  • Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku ( Dz.U. Nr 64 poz. 593 z dnia 15 kwietnia 2004 r.),
  • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( Dz.U. Nr 96. poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.),
  • Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. Nr 79 poz. 855),
  • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. Nr 46. poz. 203),
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 20 grudnia 2005 r.)
  • Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi uchwalany corocznie, na każdy rok kalendarzowy.

Krótka fotogaleria z imprez organizowanych przez COP: