Otwarty konkurs na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat z terenu Miasta Zabrze” w 2024 roku

04.12.2023

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej ogłosił konkursu na realizację zadania pn. „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat z terenu Miasta Zabrze” w 2024 roku. Zapraszamy do zapoznania się.


Kontakt:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl

tel. 32 37 33 435