Otwarty konkurs ofert w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej

06.10.2023

Zapraszamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 941/ZPS/2023 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 06.10.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w latach 2023-2024.

Oferty można składać do 27 października 2023.