Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2023

14.04.2023

ZARZĄDZENIE NR 269/IK/2023 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2023.