Konkurs w zakresie „Programu kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat”

04.01.2023

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe do zapoznania się z otwartym konkursem ofert dla organizacji pozarządowych na na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program kompleksowej terapii i rehabilitacji osób w wieku 0-25 lat z terenu Miasta Zabrze” w 2023 roku

Szczegóły w załączniku.

Konkurs prowadzi Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl, tel. 32 37 33 435).