Zarządzenie nr 297/ZPS/2021 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2021 roku

29.04.2021