Zarządzenie Nr 667/ZPS/2019 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze z zakresu zdrowia publicznego w 2019 roku

26.08.2019