Mały grant Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa

13.03.2024

Wpłynęła oferta Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 13.03.2024r. do dnia 20.03.2024 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 20.03.2024 r.

Dokumenty do pobrania