Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka

28.04.2023

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/685/2022 Rady Miasta Zabrze z dnia 11 stycznia 2022 r.  w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka