Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 12 kwietnia 2023 r. – projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze

13.04.2023

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze z 12 kwietnia 2023 r. – projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Zabrze