Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/270/19 Rady Miasta Zabrze z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Zabrzu

31.01.2023