„Wolontariusz Roku” – czekamy na zgłoszenia!

14.11.2022

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku”. Celem konkursu jest docenienie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 20 listopada w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wolności 286 , pokój 207, tel. 32 373 34 67 z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2022” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Brodzińskiego 4, 41-800 Zabrze, tel. 32 271-04-74.

Dokumenty do pobrania