Konsultacja projektu uchwały Rady Miasta

26.07.2022

Zapraszamy do konsultowania projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole.

Szczegóły w załącznikach.