Parkowy plener!

12.07.2022

Już niedługo dzięki środkom z projektu „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 Park Hutniczy zostanie zreawitalizowany, a w Kończycach i Maciejowie pojawią się tężnie solankowe. Aby udokumentować tę przemianę, już w najbliższą sobotę odbędzie się plener fotograficzny „Zaprojektuj sobie park”.

Spotkanie dla fotoamatorów prowadzić będzie Arkadiusz Gola, ceniony artysta-fotografik, a na co dzień fotoreporter Dziennika Zachodniego. Od lat dokumentuje Śląsk i jego przemianę. Tym razem będzie podpowiadał jak udokumentować trzy kluczowe miejsca dla nadchodzących inwestycji. Uczestnicy w sobotę o godz. 10 spotkają się w Parku Hutniczym. Godzinę później plener przeniesie się na Orlik w Zabrzu-Maciejowie przy ul. Kondratowicza, a w samo południe sfinalizuje się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury Kończyce przy ul. Dorotki.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Wśród głównych celów projektu warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.

Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.

Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.

Dofinansowanie:  3 371 346,00  euro.