Mały grant – oferta Fundacji Wolne Miejsca

04.04.2022

Wpłynęła oferta Fundacji Wolne Miejsca na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Rodzaj zadania publicznego: pomoc społeczna, pomoc żywnościowa.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 04.04.2022 do 10.04.2022.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 10.04.2022 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

Dokumenty do pobrania