Mały grant – oferta Miejskiego Klubu Pływackiego Zabrze

07.06.2021

Wpłynęła oferta Miejskiego Klubu Pływackiego Zabrze na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „Wyjazd profilaktyczno sportowy dla dzieci i młodzieży”.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 07.06.2021r. do 14.06.2021r.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej, pokoju 201, II piętro w terminie do 14.06.2021 r.

Dokumenty do pobrania