Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok

08.10.2020

Kategoria: działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32
Utworzona: 2020-09-23
Data rozpoczęcia: 2020-09-23
Data zakończenia: 2020-10-06
Zmodyfikowana:2020-09-28


Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok.