Park Techniki Wojskowej

Adres
ul. M. Mochnackiego 12, Zabrze