Nabór do Programu “Ogrody Deszczowe GZM” 2024

24.06.2024

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia ogłasza nabór wniosków w ramach Programu: „Ogrody Deszczowe GZM”. Program ma charakter edukacyjny, ma dotrzeć do jak najszerszego grona mieszkańców Metropolii, i tym samym zwiększyć poziom ich świadomości oraz zainteresowania realizacją przedsięwzięć z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury, wspomagających adaptację do zmian klimatu oraz poprawę gospodarowania wodami opadowymi.

Nabór prowadzony jest w terminie 18 czerwca do 02 lipca 2024 roku.

Zgłaszać się mogą podmioty określone w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737), podmioty określone w art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.), a także organizacje pozarządowe, działające w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r., poz. 571), które wyrażają zainteresowanie realizacją Warsztatów.

Pełna treść ogłoszenia o naborze wraz z wymaganymi załącznikami, dostępna jest na stronie: 

Ogłoszenie o naborze – Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Metropolitalny Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii (metropoliagzm.pl)