Mały grant – oferta Stowarzyszenia „Nasza szkoła – nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu

20.06.2024

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Nasza szkoła – nasz dom” Rodziców, Opiekunów, Przyjaciół Dzieci i Młodzieży przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 94, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 20.06.2024 r. do dnia 27.06.2024 r. Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy uwagi dotyczące oferty można zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl lub składając pismo bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zabrzu przy ul. Wolności 286, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa w pokoju 302, w terminie do 27.06.2024 r.

Dokumenty do pobrania