Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

22.05.2024

Zarządzenie nr 455/IK/2024 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 20 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Zabrze w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), w roku 2024.