Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2024 roku

29.04.2024

ZARZĄDZENIE NR 378/ZPS/2024 PREZYDENTA MIASTA ZABRZE z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu Miasta Zabrze w 2024 roku