Forum Organizacji Pozarządowych kontynuuje realizację usług

23.01.2024

Beneficjent Forum Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Chorych i Ich Rodzin „RAZEM” zapewnia w ramach Projektu WND-RPSL.09.02.05-24-05G4/18-007 – tytuł projektu „Razem na Bytomskiej” – trwałość służącą podtrzymywaniu i wzmocnieniu samodzielności osób 60+ w tym osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie systemowego wsparcia dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek w następujących formach wsparcia:

  • Dzienny Dom Pobytu dla 30 uczestników,
  • Pomoc Sąsiedzką dla 40 uczestników,
  • Czynności wspomagające wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu dla 10 uczestników.