Spotkanie opłatkowe zabrzańskiego środowiska organizacji pozarządowych

20.12.2023

19 grudnia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe zabrzańskich organizacji pozarządowych, podczas którego podsumowano miniony rok ich działalności. W wydarzeniu uczestniczyły m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, które podziękowały przedstawicielom sektora pozarządowego za codzienną działalność na lokalnej społeczności i zaangażowanie w życia miasta.

W spotkaniu, które zorganizowane zostało tradycyjnie w restauracji „ Pod Kasztanami”, udział wzięli reprezentanci stowarzyszeń i fundacji, które na co dzień pracują na rzecz mieszkańców naszego miasta, a działają w tak różnorodnych dziedzinach, jak m.in. sport, edukacja, praca z młodzieżą i z seniorami, wsparcie osób z niepełnosprawnościami czy też osób uzależnionych. Tradycyjnie już nie mogło zabraknąć naszych zabrzańskich harcerzy, którzy podzielili się z uczestnikami spotkania Betlejemskim Światłem Pokoju, a także proboszcza dziekana parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Zabrzu ks. Arkadiusza Kinela. O oprawę artystyczną tego wieczoru zadbali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Zabrzu, którzy wystąpili z repertuarem świątecznym.

– Każdego dnia pędzimy przez nasze piękne miasto i nie zauważamy ile dobrych rzeczy się dzieje. A warto nie tylko je dostrzec, ale też podkreślić, że dzieją się one także dzięki Państwa pracy. Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia. W uchwalonym w ub. poniedziałek budżecie na Nowy 2024 Rok kwota ta została zwiększona i wyniesie ponad 16 mln 770 tys. zł – stwierdziła podczas spotkania prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Warto przypomnieć, że aż 39 zabrzańskich organizacji pozarządowych (NGOs) uprawnionych jest do otrzymania 1,5 proc. podatku. W ubiegłym roku z tego tytułu 37 organizacji otrzymało ponad 2 mln 629 tys. zł. Najwięcej, bo aż 719 tys. 972,61 zł, otrzymało Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – oddział w Zabrzu; na drugim miejscu uplasowała się Fundacja Piastun – Wyrównywanie szans, która zebrała 670 tys. 269,41 zł, a na trzecim pod względem zebranych środków – Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, która otrzymała 237 tys. 134,01 zł.


Środki te są niezmiernie ważne, bo m.in. właśnie dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta.