Otwarty konkurs ofert w dziedzinie zdrowia

18.12.2023

Zapraszamy o udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Zabrze w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2024..

Oferty składać można w terminach od 18.12.2023 r. do 08.01.2024 r.

Informacji udziela:
Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435

Dokumenty do pobrania