Konsultacja projeku uchwały w sprawie płatności za usługi opiekuńcze

06.12.2023

Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały w projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich ich wymiaru i zakresu oraz sposobu rozliczania wykonywania tych usług.

Konsultacja trwa w dniach 05.12.2023 r. do 18.12.2023 r

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435

Dokumenty do pobrania