Mały grant Fundacji Wolne Miejsce

30.11.2023

Fundacja Wolne Miejsce złożyła do konsultacji ofertę w trybie art. 19a.

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości na 7 dni, tj. od dnia 30.11.2023 r. do dnia 07.12.2023 r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 07.12.2023r. telefonicznie (32)3733456 lub drogą e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania