Otwarty konkurs ofert w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

21.11.2023

Serdecznie zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie ofert w dziedzinie ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2024 roku w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Informacji udziela:

Wydział Infrastruktury Komunalnej
e-mail: sekretariat_ik@um.zabrze.pl
tel. do sekretariatu Wydziału 32 373 33 48
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

https://bip.miastozabrze.pl

Dokumenty do pobrania