Nabór w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” 2024

16.11.2023

Biuro „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski.

Program Dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową.

W programie dla organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 8 lutego do 20 listopada 2024 roku.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

W ramach programu można realizować następujące zadania:

  1. wystawy wraz z katalogami;
  2. rekonstrukcje historyczne;
  3. festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
  4. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów: tworzenia aplikacji,  stron internetowych, filmowych oraz strzeleckich);
  5. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
  6. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
  7. murale;
  8. zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).

Więcej informacji:

Konkursy / Program Dotacyjny „Niepodległa” – edycja 2024 – witkac.pl

Nabór w Programie Dotacyjnym „Niepodległa” 2024 – Niepodległa – świętujmy razem! (niepodlegla.gov.pl)