Informacja dla zabrzańskich organizacji pozarządowych

16.11.2023

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach indywidualnych dotyczących prawidłowych zasad realizowania i rozliczania zleconych zadań publicznych w ramach konkursów ofert i małych grantów na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Uzyskane informacje będą pomocne przy sporządzaniu sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych zadań publicznych za 2023 r. finansowanych przez Miasto Zabrze.

Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ulicy Brodzińskiego 4

Termin: 22 listopada 2023 r., godz. 14.00-17.00