Konsultacja projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie

13.11.2023

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do konsultacji projektu projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Wnioski do projektu kierować można pod poniższe dane:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Dokumenty do pobrania