Konsultacja projektu uchwały w sprawie podniesienia kryterium dochodowego

13.11.2023

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do konsultacji projektu  uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Wnioski do projektu kierować można pod poniższe dane:

Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
e-mail: sekretariat_zps@um.zabrze.pl
tel. 32 37 33 435
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze

Dokumenty do pobrania