„Wolontariusz Roku” – czekamy na zgłoszenia!

25.10.2023

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza organizacje i instytucje współpracujące z wolontariuszami do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku”. Celem konkursu jest docenienie i uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, na rzecz mieszkańców Zabrza.

Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Zgłoszenie do tytułu stanowi formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, który prosimy przesłać lub złożyć osobiście w terminie do 20 listopada w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej (ul. Wolności 286 , pokój 207, tel. 32 373 34 67), z dopiskiem „Wolontariusz Roku 2023”.