Mały grant Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

23.10.2023

Oferta parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wpłynęła w trybie art.19 a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 30.10.2023 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Dokumenty do pobrania