Informacja dotycząca naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w Zabrzu w 2024 roku

10.10.2023

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli zabrzańskich organizacji pozarządowych do zgłaszania/aktualizacji kandydatów do komisji konkursowych opiniujących zgłaszane projekty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.