Weź udział w ankiecie! Podziel się swoim pomysłem.

04.10.2023

Transformacja społeczna to złożony proces, który ma wpływ na wszystkie aspekty naszego życia, szczególnie ekologiczne, kulturalne i społeczne. Chcemy dowiedzieć się, jak Ty postrzegasz tę transformację i jakie są Twoje oczekiwania wobec niej. Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie. Twoja opinia się liczy!

W celu przygotowania wniosku o dofinasowanie w zakresie włączenia społecznego i wzmacniania procesu sprawiedliwej transformacji zachęcamy do wypełnienia niniejszej ankiety. W projekcie miasto chce ująć inicjatywy lokalne służące poprawie życia i rozwojowi aktywności społecznej oraz akceptacji dla procesu transformacji i zmiany klimatycznej.

Państwa propozycje zostaną uwzględnione w procesie przygotowania wniosku o dofinasowanie. Inicjatywy oddolne to wszelkie formy samoorganizacji mieszkańców, zbiorowego działania zmierzającego do określonego celu i do wywołania zmiany w środowisku lokalnym, działania na rzecz dobra wspólnego, angażujące społeczność lokalną i wykorzystujące potencjał lokalny.

Zrealizujemy je wspólnie, jeżeli Zabrze pozyska dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Maksymalna kwota przeznaczona na jedną inicjatywę oddolną wynosi 6 tys. zł.

Dlatego właśnie zwracamy się z prośbą do mieszkańców o przedstawienie pomysłów na działania w ramach inicjatyw oddolnych/lokalnych zgodnie z poniższymi tematami: społeczne, ekologiczne, kulturalne, inne (można wybrać więcej niż 1 temat).

Formularz ankiety będzie aktywny do 12.10.2023 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPOHyyADIoXPlTGeMIcWDMHvQbT11M8uWOylwaJQuj2kRTGg/viewform