Mały grant Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej „TERAZ

13.09.2023

Oferta Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej „TERAZ” wpłynęła w trybie art.19 a Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 18.09.2023 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny.

Dokumenty do pobrania