Mały grant – oferta Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej „TERAZ”

12.09.2023

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Rodzinnej Pieczy Zastępczej „TERAZ” na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uwagi do oferty można wnosić do dnia 18.09.2023 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35