Mały grant – oferta Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945

25.08.2023

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia Pamięci Tragedii Śląskiej 1945 r. na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od  25.08.2023r. do 01.09.2023r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 01.09.2023r. telefonicznie (32)3733456 lub drogą e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl.