Mały grant – oferta Fundacji „Twój Everest”

24.08.2023

Wpłynęła oferta Fundacji „Twój Everest” na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od 24.08.2023 do 30.08.2023 r.

Uwagi do oferty można wnosić do dnia 30.08.2023 na adres mailowy: sekretariat_zps@um.zabrze.pl lub telefonicznie do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 32 373 34 35.

Dokumenty do pobrania