Mały grant – oferta Stowarzyszenia „Fenix”

13.07.2023

Wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Fenix”, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od  13.07.2023r. do 20.07.2023r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 20.07.2023r. telefonicznie (32)3733456 lub drogą e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania