Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacjach projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

11.07.2023