Spotkanie dla organizacji pozarządowych w Zabrzu w sprawie Rocznego Programu Współpracy

30.06.2023

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne dotyczące Rocznego Programu Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2024 r.

Na spotkaniu przedstawiona zostanie koncepcja przygotowywanego przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu projektu inwestycyjnego. Objęte wsparciem inwestycje mają na celu wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy w regionie, z ujęciem kwestii dotyczących wykluczenia społecznego oraz wprowadzeniem innowacji społecznych..

Dotychczasowy Program Współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2023 r. dostępny jest na stronie:

www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwZabrzu/document/886193/Uchwala-LVI_812_22

Termin i miejsce spotkania:

6 lipca 2023, godz. 16:30

Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu, ul. Kazimierza Brodzińskiego 4