Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów

25.04.2023

Ogłoszenie z 25 kwietnia 2023 r. Prezydenta Miasta Zabrze i projekt uchwały Rady Miasta Zabrze w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/798/22 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z opłat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze