Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zabrze o konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Zabrze

25.04.2023