Mały grant – oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Adaptacji Osób Uzależnionych i Ich Rodzin Do Społeczeństwa „Żyj i Daj Żyć”

24.04.2023

Wpłynęła oferta, na realizację zadania w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Ofertę podaje się do wiadomości publicznej od  24.04.2023r. do 02.05.2023r.

Uwagi do oferty można zgłaszać do Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej do dnia 02.05.2023r. telefonicznie (32)3733456 lub drogą e-mail: zps_sekretariat@um.zabrze.pl.

Dokumenty do pobrania