„I polatać, i pojeżeć” – darmowe budki dla ptaków i jeży

17.04.2023
W ramach projektu „Miasto przestrzenią rozwoju” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (www.eog.gov.pl) Urząd Miejski w Zabrzu przekaże mieszkańcom miasta 200 budek dla ptaków i 50 domków dla jeży. Zapraszamy na spotkania edukacyjno-instruktażowe w trakcie których będzie można otrzymać darmowe budki do samodzielnego montażu wraz ze wskazówkami montażu i właściwego ich rozmieszczenia.

Spotkania poprowadzi Tomasz Grochowski ornitolog, obserwujący i badający liczebność ptaków od 50 lat. Od 12 lat zajmuje się czynną ochroną ptaków gnieżdżących się w budynkach – zalecił i wyegzekwował powieszenie 7 tys. budek na budynkach, w tym w Zabrzu ponad tysiąc.

20.04 / czwartek /
g.14.30 COP Zabrze, ul.Brodzińskiego 4 – Rady dzielnic , organizacje pozarządowe , placówki oświatowe
g. 16.00 PZD Delegatura Zabrze, ul.Matejki 37 – prezesi ROD-ów

22.04 / sobota /
g. 12.00 Park 12C,Zabrze,ul.Mochnackiego 12 – Dzień Ziemi

23.04 /niedziela/
g. 11.30 Maciejów, Plac przed kościołem pw św.Macieja Apostoła
g. 13.00 Park Hutniczy Dom Dziecka
g. 15.00 DOK Kończyce – Działkowcy, druhowie OSP

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu pn. „Miasto Przestrzenią Rozwoju” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. Wśród głównych celów projektu warto wymienić m.in.: poprawę jakości życia w mieście poprzez poprawę potencjału gospodarczego i społecznego miasta, jakości środowiska naturalnego oraz jakości przestrzeni miejskich; poprawę spójności działań i wzrost zaufania mieszkańców do instytucji publicznych, stworzenie standardów nowoczesnego świadczenia usług publicznych oraz poprawę zdolności instytucjonalnych administracji miasta.
Projekt realizowany będzie do 30 kwietnia 2024 r.


Całkowite maksymalne koszty kwalifikowalne w ramach projektu wynoszą: 15 328 498,86 zł.


Dofinansowanie: 3 371 346,00 euro.