Trwa składanie wniosków w ramach X edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego

14.04.2023

Do 4 maja mieszkańcy Zabrza mogą składać wnioski w ramach dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakończenie wstępnej weryfikacji zaplanowano na 10 sierpnia, a ostateczną listę projektów, które poddane zostaną głosowaniu poznamy 31 sierpnia. Samo głosowanie rozpocznie się 11 września i potrwa do 28 września. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 12 października. Tym razem Miasto przeznaczyło na zgłoszone i wybrane przez mieszkańców projekty 6 mln 600 tys. zł.

W ramach dotychczasowych dziewięciu odsłon ZBO zabrzanie złożyli ponad 860 wniosków. Po oddaniu ponad 195 tysięcy głosów (głównie elektronicznie) na przestrzeni ostatnich lat do realizacji wybrane zostały 187 zadania. Większość z nich została już wykonana i służy mieszkańcom. Na ich realizację miasto przeznaczyło w latach 2015-2023 ponad 45 mln zł.

Kwota 6 mln 600 tys. zł zostanie podzielona na 21 puli dzielnicowych (11 dzielnic dużych – tutaj pule wynoszą po 350 tys. zł i 10 małych – po 175 tys. zł) oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Maksymalna wartość projektu składanego w puli obejmującej całą gminę ustalono na 500 tys. zł Natomiast maksymalną wartość projektu składanego w puli dla danej jednostki pomocniczej ustalono na 100 proc. danej puli.

Wnioski można złożyć na dwa sposoby: drogą pocztową (wtedy kopertę należy zaadresować na Urząd Miejski w Zabrzu ul. Powstańców Śląskich 5-7 41-800 Zabrze) lub osobiście (parter przy wejściu głównym do budynku UM). Wniosek mogą poprzeć mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat.

Aby wziąć udział w głosowaniu trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, a także wskazanie faktu ukończenia 13 lat. Jeśli zdecydujemy się na głosowanie w formie elektronicznej to będziemy musieli podać dodatkowo albo nr telefonu albo nasz adres mailowy – to tam zostanie wysłany sms albo mail z prośbą o potwierdzenie głosowania.

Więcej informacji o dziesiątej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Szczegółowy terminarz dziesiątej edycji ZBO:

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków3 kwietnia 2023 r.
Zakończenie składania wniosków4 maja 2023 r.
Zakończenie wstępnej weryfikacji10 sierpnia 2023 r.
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania17 sierpnia 2023 r.
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)31 sierpnia 2023 r.
Początek głosowania11 września 2023 r.
Koniec głosowania28 września 2023 r.
Ogłoszenie wyników głosowania12 października 2023 r.
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2024 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia: do 15 listopada
Plakat Budżet Obywatelski X Edycja